Aktualności

Członkini komendy ds. pozyskiwania środków

9 września Zjazd Zwykły wybrał nową komendę. Na funkcję członkini komendy ds. pozyskiwania środków wybrana została pwd. Agnieszka Nowak. Druhna Gusia zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań:

 1. Dlaczego zgodziła się druhna kandydować na swoją funkcję?
  Nabrałam doświadczenia w pracy z finansami przez ostatnie 1,5 roku w komendzie. Czułam, że jest to wyzwanie, które mogłabym podjąć i warto spróbować postawić na taki rozwój moich umiejętności.
 2. Jak się druhna czuje z wyborem na tę funkcję?
  Bardzo dobrze się czuję. Cieszę się, że mogę kontynuować pracę w komendzie naszego hufca. Wciąż będę pomagać w obszarach, które trochę poznałam w poprzedniej kadencji, równocześnie samej się rozwijać. W naszym hufca drzemie ogromny potencjał i wierzę, że nowa komenda hufca go obudzi 😉
 3. Jakie są druhny zdaniem mocne punkty obszaru pozyskiwania środków?
  Mocną stroną tego obszaru jest na pewno już posiadane przez nas doświadczenie i współpraca z władzami samorządowymi. Wiem, że mogę się zawsze zwrócić do naszego wspaniałego zespołu pozyskiwania środków czy Druha Komendanta i zawsze znajdziemy dobre rozwiązanie.
 4. Czy ma druhna jakieś cele, główne zadania, które chciałaby zrealizować
  w ciągu roku i całej kadencji w hufcu?
  Chciałabym utrzymać dotychczasowy poziom w tym obszarze, jak i znaleźć nowe potencjalne źródła finansowania naszej działalności. To przełoży się na ograniczenie kosztów funkcjonowania naszych jednostek, jak i samego Hufca. Serdecznie zapraszamy do współpracy lokalne firmy, aby wspólnie tworzyć lepsze warunki rozwoju młodzieży nie tylko zrzeszonej w naszym Hufcu.

 

Według ustalonego Regulaminu Pracy Komendy i Komendanta Hufca, do zadań członkini komendy ds. pozyskiwania środków należą:

1. Poszukiwanie źródeł finansowania oraz środków na działalność harcerską.
2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego pozyskania i rozliczenia środków, atakże przeprowadzenia projektów powiązanych z tymi środkami.
3. Kontaktowanie się z osobami odpowiedzialnymi za otwarte konkursy ofert w poszczególnych
miastach działania hufca.