Kontakt

Adres korespondencyjny:                                           

Komenda Hufca ZHP Krapkowice

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

krapkowice@opolska.zhp.pl

www.zhp.pl

Numer konta bankowego hufca:

Bank  BGŻ  S.A. Oddział w Krapkowicach

86-2030-0045-1110-0000-0258-5450

Spotkania w siedzibie Komendy Hufca

możliwe po wcześniejszym umówieniu.

 

Komendant hufca:  hm. Robert Nowak

Zastępca komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą: hm. Grażyna Orzechowska

Skarbnik hufca: hm. Jarosław Poskart

Członek komendy ds. organizacyjnych: phm. Krystyna Nowak

Członek komendy ds. programowych: phm. Rafał Kaniak HR