Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

hm. Grażyna Orzechowska 
grazyna.orzechowska@zhp.net.pl

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej
phm. Krystyna Nowak
Członek
Komisji Rewizyjnej
pwd. Zbigniew Gajda HO