Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący
Komisji Stopni Instruktorskich


ksi@krapkowice.zhp.pl

Członkini
Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Grażyna Orzechowska HR
Członek
Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Robert Nowak

Członek
Komisji Stopni Instruktorskich

phm. Krzysztof Hajda

Członkini
Komisji Stopni Instruktorskich
phm. Agnieszka Chempińska HO