Komenda Hufca

Komendant Hufca

phm. Rafał Kaniak HR 
komendant@krapkowice.zhp.pl

Skarbnik

hm. Jarosław Poskart
 skarbnik@krapkowice.zhp.pl

Zastępczyni Komendanta
ds. programowych

pwd. Barbara Tomanek HO
program@krapkowice.zhp.pl

Członkini Komendy
ds. pracy z kadrą
pwd. Agnieszka Nowak
Członek Komendy
ds. organizacyjnych
pwd. Wojciech Zakrzewski