Komenda Hufca

Komendant Hufca

phm. Rafał Kaniak HR 
komendant@krapkowice.zhp.pl

Zastępczyni Komendanta ds. pracy z kadrą, Skarbniczka

pwd. Agnieszka Nowak
 skarbnik@krapkowice.zhp.pl

Zastępca Komendanta
ds. organizacyjnych, Kwiatermistrz

pwd. Wojciech Zakrzewski HO

Zastępczyni Komendanta
ds. programowych, Rzeczniczka prasowa

phm. Angelika Zawieja HR
program@krapkowice.zhp.pl