Jednostki

Jednostki działające
w Hufcu ZHP Krapkowice

Gromady zuchowe

Jednostki, które zrzeszają dzieci w wieku 6-9 lat. Charakterystyczną formą aktywności dla zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś- realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy- drużynowa/ drużynowy.
Więcej o zuchach na stronie http://zuchy.zhp.pl/

Drużyny harcerskie

Jednostki, które zrzeszają dzieci w wieku 10- 13 lat. Charakterystyczną formą aktywności dla harcerzy jest gra – obejmująca działanie pozwalające na przyswajanie technik harcerskich w podstawowym zakresie, nabywanie podstawowej podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, praca w zespołach oraz towarzyszące temu współzawodnictwo, podział na zespołyoraz współzawodnictwo, stwarzające możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie ale też wraz z zastępowym zaczynają współorganizować działania zastępu.
Więcej o harcerzach na stronie http://harcerze.zhp.pl/

Drużyny starszoharcerskie

Jednostki, które zrzeszają młodzież w wieku 14- 16 lat. Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.
Więcej o harcerzach starszych na stronie http://harcerzestarsi.zhp.pl/