Kapituła Stopni Wędrowniczych

Przewodnicząca
Kapituły Stopni Wędrowniczych

pwd. Agnieszka Nowak 
ksw@krapkowice.zhp.pl

Zastępczyni Przewodniczącej
Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Barbara Tomanek HO
Członek
Kapituły Stopni Wędrowniczych
phm. Rafał Kaniak HR
Członek
Kapituły Stopni Wędrowniczych
pwd. Zbigniew Gajda HO