Aktualności

Zastępczyni komendanta ds. relacji zewnętrznych i HALiZ

9 września Zjazd Zwykły wybrał nową komendę. Na funkcję zastępczyni komendanta ds. relacji zewnętrznych i HALiZ wybrana została pwd. Agnieszka Bekiesz. Druhna komendantka zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań:

 1. Dlaczego zgodziła się druhna kandydować na swoją funkcję?
  Jest to przede wszystkim rozwijające dla mnie, ale też bardzo usprawni działanie mojej drużyny w Gogolinie. I tu chcę zaznaczyć, że głównie będę skupiała się na relacji z władzami Gogolina.
 2. Jak się druhna czuje z wyborem na tę funkcję?
  Bardzo dobrze. Cieszę się, że mam możliwość poszerzać swoje kompetencje i uczyć się czegoś nowego, bo stanie w miejscu nie jest dla mnie.
 3. Czy ma druhna jakieś cele, główne zadania, które chciałaby zrealizować
  w ciągu roku i całej kadencji w hufcu?
  W ciągu kadencji na pewno chce pozyskać harcówkę w Gogolinie i ulepszyć stosunki z urzędem Gogolinie, żebyśmy byli dla siebie partnerami i potrafili współpracować na rzecz mieszkańców gminy Gogolin. A w kwestii HALiZ chciałabym stworzyć system z drużynowymi odnośnie dokumentacji obozowej, który ułatwi nam organizację obozów w tej kwestii, ponieważ z doświadczenia wiem, że komunikat HALiZ nie zawsze dla każdego jest czytelny. Opracowanie takiej instrukcji z terminami na pewno udoskonali nasze działania.

 

Według ustalonego Regulaminu Pracy Komendy i Komendanta Hufca, do zadań zastępczyni komendanta ds. relacji zewnętrznych i HALiZ należą:

1. Zastępowanie komendanta hufca w razie jego nieobecności.
2. Wspieranie komendanta hufca w bieżących sprawach dotyczących zarządzania hufcem.
3. Reprezentowanie hufca (głównie na obszarze Gogolina).
4. Nadzór nad organizacją HALiZ pod kątem dokumentacji.