Aktualności

Skarbniczka

9 września Zjazd Zwykły wybrał nową komendę. Na funkcję skarbniczki została wybrana pwd. Zofia Pogorzelska. Druhna skarbniczka zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań:

 1. Dlaczego zgodziła się druhna kandydować na swoją funkcję?
  Zgodziłam się kandydować, ponieważ wiem, że ta funkcja jest potrzebna, a mam wrażenie że wszyscy się jej boją i nie chcą objąć. Ja się nie boję, bo swoją przyszłość zawodową wiążę z finansami i to była główna motywacja do podjęcia tego nowego wyzwania.
 2. Jak się druhna czuje z wyborem na tę funkcję?
  Czuję się z tym dobrze. Wiem, że muszę się jeszcze wiele nauczyć, ale traktuję to jako wyzwanie i drogę w kierunku swojego własnego rozwoju, która przy okazji jest dla kogoś przydatna.
 3. Jakie są druhny zdaniem mocne punkty obszaru pracy z kadrą i promocji?
  Moim zdaniem mocnymi punktami obszaru finansów w hufcu jest stabilność finansowa i ogrom posiadanego sprzętu w dobrym stanie.
 4. Czy ma druhna jakieś cele, główne zadania, które chciałaby zrealizować
  w ciągu roku i całej kadencji w hufcu?
  Nie mam konkretnego celu ani zdania do wykonania. Uważam, że głównym celem funkcji skarbnika jest zapewnienie ciągłości finansowej hufca i to, by ktoś opiekował się tematem pieniędzy. Na razie nie widzę konkretnych harcerskich celów do zrealizowania przez skarbnika, ale może to się zmieni z czasem? Na pewno moim prywatnym celem jest rozwój w dziedzinie finansów i możliwość wpisu w CV prowadzenia finansów jednostki terenowej działającej na terenie powiatu. Moje dwie główne motywacje to żeby hufiec się nie rozwiązał oraz możliwość osobistego rozwoju. Bardzo szkoda by było zaprzepaścić tyle lat pracy ludzi, tyle środków i sprzętu.

 

Według ustalonego Regulaminu Pracy Komendy i Komendanta Hufca, do zadań skarbniczki należą:

1. Nadzorowanie działalności finansowej i realizacji budżetu hufca.
2. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń pozyskanych środków.
3. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji miesięcznej do KCh.
4. Prowadzenie rejestru muzealiów i wystawionych delegacji.
5. Zatwierdzanie części finansowej biwaków.
6. Aktualizowanie hufcowej broszury finansowej oraz wspieranie instruktorów hufca w orientowaniu się w niej.