Zespoły oraz instruktorzy mają różne role i wpływ na działanie w swoich środowiskach. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych zespołów należy wybrać odpowiednią opcje z menu, w zakładce Zespoły.