Zespół Organizacyjny

Szef zespołu

pwd. Wojciech Zakrzewski HO

Członek zespołu
wyw. Michał Duszak
Członek zespołu
dh Łukasz Dziarmaga
Członek zespołu
wyw. Maciej Skrętowski