Zespół ds. pozyskiwania środków

Szef zespołu
hm. Rafał Kaniak HR
Członkini zespołu
pwd. Grażyna Pajączkowska
Członek zespołu
hm. Robert Nowak
Członkini zespołu
pwd. Justyna Winiarz