Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca
wybrana podczas Zjazdu Zwykłego Hufca
21.11.2015 r.

Skład:
1. hm. Łukasz Czarnecki HR – przewodniczący
2. pwd. Bartosz Poskart HR – zastępca przewodniczącego
3. pwd. Zbigniew Gajda – sekretarz

Kontakt:
e-mail KR: rewizyjna@krapkowice.zhp.pl
Przewodniczący KR
nr tel.: 666-202-555
e-mail: l.czarnecki@zhp.net.pl

Dokumenty:

1. Uchwała nr 1/2015
załącznik: Plan pracy HKR na 2016 rok
 
2. Uchwała nr 1/2016
załącznik: Sprawozdanie z działalności w 2015 r.
 
3. Uchwała nr 1/2018 – zmiana stanu osobowego HKR
 
4. Uchwała nr 2/2018
załącznik: plan pracy HKR na 2018 rok